I äggtempera används gulan, lite vatten och pigment. Målningen görs i många tunna lager på en sugande yta. En medelstor tavla kan därför ta tid att färdigställa.