Porträtt


Porträtt av blandade tekniker som akvarell, akryl, äggtempera och olja. Färg och målarmedium kan väljas efter personlighet, yrke m.m.